Crowdfunding

Het NVvIm werkt zelfstandig en onafhankelijk. Er zijn geen leden of contributies. Dit betekent dat het NVvIm in beginsel geen inkomsten heeft. Hierdoor kunnen wij de belangen van de particulieren beter behartigen.

Naast de tijd die het kost om alles op te zetten en de vragen van particulieren te beantwoorden, heeft het NVvIm beperkte kosten voor webhosting, bank en dergelijke.

Om met name deze kosten te kunnen betalen vragen wij aan particulieren om een kleine bijdrage. Bent u tevreden over onze website, hebt u iets gehad aan de antwoorden op uw vragen? Stuur alstublieft een kleine donatie (bankrekeningnummer volgt). U kunt bij de mededelingen een suggestie doen om onze website en dienstverlening verder te verbeteren.

Wij danken u voor uw medewerking en bijdrage. Met deze bijdrage gaan wij ook proberen onze dienstverlening verder uit te bouwen om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

wij vergelijken onder andere de volgende makelaars

Wat is de rol van de notaris?

De notaris draagt zorg voor de akte van levering. Dit is de definitieve akte en het stuk dat zorgt dat de overdracht in het kadaster wordt ingeschreven.

Daarnaast controleert de notaris alle gegevens van de woning en van koper en verkoper. In sommige gevallen moet hij ook een tolk regelen.

bekijk alle tips